• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Novosti
News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Pos...

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Pos...

News image

POTPISAN UGOVOR O DODJELI 15.000 EURA U SKLOPU PROJEKTA WIFI4EU

Dana 07.12.2018. godine objavljeni su rezultati natječaja WiFi4EU preko kojeg Europska komisija dijeli 42 milijuna eura u vaučerim...

News image

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU PUČIŠĆA

Općinsko vijeće Općine Pučišća je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2018. godine na temelju članka 17. stavak 1. a...

News image

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PUČIŠĆA

Općinsko vijeće Općine Pučišća je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2018. godine na temelju članka 21. stavak 4....

News image

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA U 2019. GODINI

Pozivaju se pravne i fizičke osobe zainteresirane za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća u 2019. go...

News image

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA I DALJE SUFINANCIRA PROJEKT PLAŽE "TREĆE LUČICE"

Splitsko-dalmatinska županija već dvije godine iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru sufinancira projektnu dokumen...

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 10...

News image

INFORMACIJA O DONESENOJ ODLUCI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PLAN GOSPODARENJA OT

Na temelju članka 32. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čla...

News image

JAVNI POZIVI ZA PROGRAME U KULTURI I SPORTU U 2019. GODINI

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) općinski načelni...

News image

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: UREĐENJE TRGA U GORNJEM HUMCU-FAZA II.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik ...

News image

PROGRAM PROSLAVE DANA OPĆINE PUČIŠĆA I SVETKOVINE SV. JERE

Program proslave DANA OPĆINE PUČIŠĆA I SVETKOVINE SV. JERE preuzmite u pdf formatu na poveznici: Program prosl...

News image

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE UČENIKA KLESARSKE ŠKOLE U PUČIŠĆIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

Natječaj za stipendiranje učenika Klesarske škole u Pučišćima u školskoj godini 2018./2019. 1. Predmet natječaja je dod...

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Opdine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101...

News image

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD OD 01. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2018. GODINE

Izvješće preuzmite na poveznici: Izvješće o radu načelnika za period od 01.01.-30.06.2018. (PDF)

 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća