• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Novosti
News image

POZIV STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PUČIŠĆA

POZIV NA PRIDRŽAVANJE PROTUEPIDEMIJSKIH MJERA I PREPORUKA Stožer civilne zaštite Općine Pučišća, od svoje aktivacije dana 17....

News image

KORONAVIRUS-INFORMACIJE, PREPORUKE I UPUTE

Sve najnovije informacije o bolesti COVID-19 izazvanoj širenjem korona virusa pratite na sljedećim poveznicama: https://www.kor...

News image

OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela je - Odluku o raspisivanju izbora za članove predstav...

News image

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PUČIŠĆA

Na temelju odredbe članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19 i ...

News image

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD 01.07.-31.12.2020.

Temeljem članka 49. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18), općinski načel...

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101....

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. P...

News image

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA „AQUILA"

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, ...

News image

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA JAVNE POVRŠINE U 2021. GODINI

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 3. stav...

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. P...

News image

POZIV ZAINTERESIRANIMA ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTRIČNU MREŽU OBJEKATA UZ TRASU PRVE DIONICE CESTE PUČIŠĆA-POVLJA

U sklopu izgradnje prve dionice ceste Pučišća-Povlja u trup ceste polaže se energetski kabel 10/20kV čime će se omogućiti post...

News image

JAVNI POZIVI ZA PROGRAME U KULTURI I SPORTU ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) općinski n...

News image

NATJEČAJ ZA STIPEDNIRANJE UČENIKA KLESARSKE ŠKOLE

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 3. Odluke...

News image

SVIM GRAĐANIMA OPĆINE PUČIŠĆA OD SRCA ČESTITAMO DAN OPĆINE PUČIŠĆA I PUČIŠKU FJERU SVETOG JERE!

Svim građanima Općine Pučišća od srca čestitamo DAN OPĆINE PUČIŠĆA I PUČIŠKU FJERU SVETOG JERE! Program proslave ...

News image

Obavijest o održavanju 18. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Pos...

 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća