• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Novosti
News image

Obavijest o održavanju 18. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Pos...

News image

KORONAVIRUS-INFORMACIJE, PREPORUKE I UPUTE

Sve najnovije informacije o bolesti COVID-19 izazvanoj širenjem korona virusa pratite na sljedećim poveznicama: https://www.kor...

News image

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD OD 01. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2020. GODINE

Prvo polugodište 2020. godine obilježeno je epidemijom COVID-19 i aktivnostima u provođenju mjera radi njenog suzbijanja...

News image

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA: Prometnica od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač (brdo Košer) SUFINANCIRA S

Za izgradnju prometnice od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač (brdo Košer) Općini Pučišća je dodijeljen iznos potpore od...

News image

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU ZGRADE DVA LAVA U PUČIŠĆIMA

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf (PDF) Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim...

News image

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: RADOVI SANACIJE ZGRADE RIBARNICE U PUČIŠĆIMA

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Op...

News image

Obavijest o održavanju 17. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Pos...

News image

OBAVIJEST - PROPUSNICE

Nastavno na odluku Stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka od 23.03.2020. godine, z...

News image

OBAVIJEST O OGRANIČENJU PRIJEMA STRANAKA

Od 17.03.2020. godine na snazi je nova mjera Kriznog stožera otoka Brača kojom se privremeno prekida prijem stranaka u zgradu ...

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. P...

News image

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD 01.07.-31.12.2019.

Temeljem članka 49. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18), općinski načelni...

News image

JAVNA RASPRAVA O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike Klasa: UP/I-351-03/19-08/35; Urbroj: 517-03-1-2-20-14 od 27. 02. 2020. g...

News image

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA U 2020. GODINI

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A P U Č I Š Ć A OPĆINSKI NAČELNIK Klasa:372-03/20-01/01 Ur.broj:...

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Pos...

News image

OBAVIJEST O NADMETANJU: IZGRADNJA PROMETNICE OD DRŽAVNE CESTE D113 DO PRETOVARNE STANICE BRAČ (BRDO KOŠER)

Općina Pučišća je dana 10.08.2018. na Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila obavijest o nadmetanju za radove izgradnje p...

 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća