• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Novosti
News image

JAVNI POZIV ZA DODJELU OZNAKE „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“ U 2019. GODINI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 4. ožujka 2019. godine objavilo je, po 13. put, Javni poziv za dodjelu ...

News image

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA:

Temeljem članka 39. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17)...

News image

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: UREĐENJE TRGA U GORNJEM HUMCU-FAZA III.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik ...

News image

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA U PRAŽNICAMA

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik ...

News image

DONESENA ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA IZNAJMLJIVAČE

Općinsko vijeće Općine Pučišća je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019. godine na temelju članka 57. stavka 3. Za...

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Pos...

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Pos...

News image

POTPISAN UGOVOR O DODJELI 15.000 EURA U SKLOPU PROJEKTA WIFI4EU

Dana 07.12.2018. godine objavljeni su rezultati natječaja WiFi4EU preko kojeg Europska komisija dijeli 42 milijuna eura u vaučerim...

News image

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU PUČIŠĆA

Općinsko vijeće Općine Pučišća je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2018. godine na temelju članka 17. stavak 1. a...

News image

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PUČIŠĆA

Općinsko vijeće Općine Pučišća je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2018. godine na temelju članka 21. stavak 4....

News image

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA U 2019. GODINI

Pozivaju se pravne i fizičke osobe zainteresirane za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća u 2019. go...

News image

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA I DALJE SUFINANCIRA PROJEKT PLAŽE "TREĆE LUČICE"

Splitsko-dalmatinska županija već dvije godine iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru sufinancira projektnu dokumen...

News image

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 10...

News image

INFORMACIJA O DONESENOJ ODLUCI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PLAN GOSPODARENJA OT

Na temelju članka 32. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čla...

News image

JAVNI POZIVI ZA PROGRAME U KULTURI I SPORTU U 2019. GODINI

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) općinski načelni...

 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća