• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Novosti
News image

KORONAVIRUS-INFORMACIJE, PREPORUKE I UPUTE

Sve najnovije informacije o bolesti COVID-19 izazvanoj širenjem korona virusa pratite na sljedećim poveznicama: https://www.kor...

News image

DONESEN PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PUČIŠĆA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne n...

News image

ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NA KOJOJ JE DONESEN PRORAČUN ZA 2022. GODINU

Dana 23. prosinca 2021. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Pučišća u ovom sazivu. Sjednici je nazočil...

News image

SAZVANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA

Obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 17. prosinca 2021. god...

News image

JAVNA PONUDA VLASNICIMA NEKRETNINA

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), a u svezi s člankom 32. Zakona o izvlaštenju i o...

News image

JAVNI POZIVI ZA PROGRAME U KULTURI I SPORTU ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21) općins...

News image

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE UČENIKA KLESARSKE ŠKOLE U PUČIŠĆIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21) ...

News image

PROGRAM PROSLAVE DANA OPĆINE PUČIŠĆA I SVETKOVINE SV. JERE

Program proslave Dana Općine Pučišća_Sv. Jere 2021. preuzmite na poveznici Program proslave Dana...

News image

ODRŽANA 3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Dana 22. rujna 2021. godine održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Pučišća. Sjednici su nazočili svi vijećnici. Pr...

News image

SAZVANA 3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA

Obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 17. rujna 2021. godi...

News image

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD OD 01. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2021. GODINE

Temeljem članka 49. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21), općinski n...

News image

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: RADOVI SANACIJE DVORIŠTA DJEČJEG VRTIĆA „LEVANDA“

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik ...

News image

ČISTIMO PUČIŠKE PLAŽE: UKLJUČITE SE U „ZELENU ČISTKU“!

Općina Pučišća pridružila se međunarodnoj akciji “Zelena čistka” (World cleanup day) koja se u Hrvatskoj održava od 2012. godine...

News image

UPITNIK O UTJECAJU PANDEMIJE NA DEMOGRAFSKU SLIKU

U sklopu Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utje...

News image

ODRŽANA DRUGA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U srijedu 25. 08. 2021. godine održana je 2. sjednica, prva radna nakon konstituiranja u novom sazivu Općinskog vijeća Općine Pu...

 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća