• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Novosti
News image

15.000 EURA ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE-RADIONICA U PUČIŠĆIMA

Dana 27.07.2018. godine (petak) u 11.00 h u zgradi Općine Pučišća će se održati radionica za zainteresirane poljoprivrednike koji ...

News image

JAVNA RASPRAVA O PLANU KORIŠTENJA SIDRIŠTA U UVALI LUKE

Na temelju članka 6. stavak 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorsko...

News image

OBAVIJESTI O PRIMLJENIM DONACIJAMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA IZABRANIH S KANDIDACIJSKIH LISTA GRUPA BIRAČA

Temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/...

News image

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU ZGRADE BIVŠEG ZADRUŽNOG DOMA U PUČIŠĆIMA

Predmet zakupa je poslovni prostor u prizemlju zgrade bivšeg Zadružnog doma u Pučišćima, a daje se u zakup pod slijedećim uvjetima...

News image

OBAVIJEST ZA KORISNIKE OTOČNIH ISKAZNICA

Agencija za obalni linijski pomorski promet obavještava sve predškolce, učenike i studente , koji su korisnici povlaštenog...

News image

NATJEČAJ ZA JAVNA PRIZNANJA

Na temelju članka 11a. Odluke o javnim priznanjima Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 3/96 i 6/02), Općinsko vi...

News image

7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. P...

News image

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SUFINANCIRA PROJEKT UREĐENJA OBALNOG POJASA „TREĆE LUČICE“

Općina Pučišća je za projekt uređenja obalnog pojasa „Treće lučice“ drugu godinu za redom osigurala sufinanciranje od strane...

News image

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Na temelju član a ka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regiona...

News image

OBJAVA U VEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 8...

News image

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PUČIŠĆA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022.

Na temelju članka 22. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 14. Uredbe o informira...

News image

INFORMACIJA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECANJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM O

Na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 29. stavka 2....

News image

OBJAVLJEN JE PRVI NATJEČAJ LAG-A BRAČ NAMJENJEN MALIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

LAG „Brač“ objavio je 23. travnja 2018. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gos...

News image

6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA

Na temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) i članka 101. Poslo...

News image

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD OD 1.07.-31.12.2017. GODINE

Temeljem članka 49. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), općinski načelnik Opć...

 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća