• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA Ispis E-mail

novostObavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 15. prosinca 2017. godine sazvao

4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA koja će se održati dana 21. prosinca 2017. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 h u prostoriji Vijećnice u zgradi Općine te je predložio slijedeći dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2017. godinu
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini u Općini Pučišća
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2017. godini
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu na području Općine Pučišća
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pučišća za 2017. godinu
6. Prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2017. - 2019. godine
7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja (Pretovarna stanica Brač)
8. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća
9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća
10. Razmatranje zahtjeva tvrtke Cruise line Split d.o.o.
11. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao čest.zem. 6650, k.o. Pučišća
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i članova Općinskog vijeća Općine Pučišća izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu
13. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Pučišća
14. Prijedlog Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2018. godinu
15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2018. godinu
16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Općini Pučišća
17. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu na području Općine Pučišća
18. Prijedlog Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2018. godini
19. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu na području Općine Pučišća
20. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2018. godini
21. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Split za 2018. godinu
22. Prijedlog Proračuna Općine Pučišća za 2018. godinu i projekcija za 2019.- 2020. godinu
23. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2018.- 2020. godine
24. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2018. godinu
25. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća u 2017. godini

OBAVIJEST o održavanju 4. sjednice Općinskog vijeća (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća