• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

OBAVIJESTI O PRIMLJENIM DONACIJAMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA IZABRANIH S KANDIDACIJSKIH LISTA GRUPA BIRAČA Ispis E-mail

novostTemeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17), vezano uz donacije za potporu političkog djelovanja, vijećnici Općinskog vijeća Općine Pučišća izabrani s kandidacijskih lista grupa birača objavljuju:


Izjava o primljenim donacijama_Roberta Rošker (PDF)

Izjava_Dijana Šabić (PDF)

Izjava_Milan Kalilić (PDF)

Izjava_Tonči Drpić(PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća