• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNA RASPRAVA O PLANU KORIŠTENJA SIDRIŠTA U UVALI LUKE Ispis E-mail

novostNa temelju članka 6. stavak 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ br. 110/17) i članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18), općinski načelnik Općine Pučišća dana 13. srpnja 2018. godine objavljuje javnu raspravu o Planu korištenja koncesioniranog područja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrište na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski protuc):


1. Objava javne rasprave (PDF)

2. Plan korištenja (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća