• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE Ispis E-mail

novostIzvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju (PDF)

Općina Pučišća kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: IZGRADNJA PROMETNICE OD DRŽAVNE CESTE D113 DO PRETOVARNE STANICE BRAČ (BRDO KOŠER); Evidencijski broj nabave: EV-30/2018.

Odredbom članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, dalje u tekstu ZJN) pod nazivom „Prethodna analiza tržišta“ propisano je da prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, Javni naručitelj smije tražiti i prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitetni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Stoga sukladno prethodnoj odredbi ZJN putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (dalje u tekstu: EOJN), objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi (verzija za prethodno savjetovanje), Troškovnik (Prilog II.), prateće Izjave (Prilozi III. i IV.), te projektno-tehničku dokumentaciju u rar. Formatu (Prilog V.) za predmetni postupak javne nabave.

Navedena dokumentacije putem EOJN-a dostupna je s danom 27. srpnja 2018.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno s 06. kolovoza 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Općina Pučišća će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
POSTUPKA JAVNE NABAVE


Poziv za prethodno savjetovanje (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća