• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA I DALJE SUFINANCIRA PROJEKT PLAŽE "TREĆE LUČICE" Ispis E-mail

novostSplitsko-dalmatinska županija već dvije godine iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru sufinancira projektnu dokumentaciju za uređenje obalnog pojasa „Treće lučice“ u Pučišćima. Do sada je odobreno ukupno 289.000,00 kn, a sljedeću, posljednju fazu projektne dokumentacije planiramo aplicirati na javni poziv za 2019. godinu.

Do sada je izrađeno:
• geodetska podloga s batimetrijom,
• idejni građevinski projekt,
• idejni arhitektonski projekt,
• arhitektonska 3D vizualizacija,
• idejni projekt elektroinstalacija,
• idejni projekt vodoopskrbe i odvodnje,
• elaborat zaštite okoliša,
• geotehnički istražni radovi,
• geotehnički elaborat,
• glavni geotehnički projekt,
• u tijeku je izrada glavnog građevinskog projekta.

Za zahvat je izdana lokacijska dozvola koja je postala pravomoćnom u srpnju ove godine. U sljedećoj godini potrebno je dovršiti glavni građevinski projekt, izraditi glavne projekte instalacija i glavni arhitektonski projekt te zatražiti izdavanje građevinske dozvole.
 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća