• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis E-mail

novostNa temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 14. prosinca 2018. godine sazvao

10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA koja će se održati dana 20. prosinca 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 h u prostoriji Vijećnice u zgradi Općine
te je predložio slijedeći
Dnevni red• Usvajanje zapisnika s 9. redovne sjednice Općinskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2018. godinu
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Općini Pučišća
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2018. godini
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2018. godini
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu na području Općine Pučišća
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu na području Općine Pučišća
7. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2018. godinu
8. Prijedlog II. izmjena Plana razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2018. - 2020. godine
9. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pučišća
10. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2018. godinu
11. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za razdoblje od 2019. do 2023. godine
12. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
13. Prijedlog Odlluke o komunalnom doprinosu
14. Prijedlog Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2019. godinu
15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i članova Općinskog vijeća Općine Pučišća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu
16. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2019. godinu
17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2019. godinu
18. Prijedlog Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2019. godini
19. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2019. godini
20. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu na području Općine Pučišća
21. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu na području Općine Pučišća
22. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Split za 2019. godinu
23. Prijedlog Proračuna Općine Pučišća za 2019. godinu i projekcija za 2020.- 2021. godinu
24. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2019.- 2021. godine
25. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2019. godinu


Pučišća, 14. prosinca 2018. godine

OBAVIJEST o održavanju 10. sjednice Općinskog vijeća (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća