• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

DONESENA ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA IZNAJMLJIVAČE Ispis E-mail

novostOpćinsko vijeće Općine Pučišća je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019. godine na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16 i 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmzu („Narodne novine“ br. 1/19) i članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) donijelo Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Pučišća.

Odlukom je predviđeno zadržavanje jednake visine paušalnog poreza koja je vrijedila i u 2018. godini.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća