• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis E-mail

novostNa temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 14. prosinca 2020. godine sazvao

19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA
koja će se održati dana 21. prosinca 2020. godine (ponedjeljak)
s početkom u 18.00 h u Dvorani Hrvatskog skupa, Trg Hrvatskog skupa 10, Pučišća

te je predložio sljedeći

Dnevni red

• Usvajanje zapisnika s 18. redovne sjednice Općinskog vijeća

1. Razmatranje Izvješća mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Pučišća Ivane Bauk i utvrđivanju njene zamjenice koja umjesto nje počinje obnašati dužnost zamjenice člana Općinskog vijeća Općine Pučišća

2. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća

3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2020. godinu

4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2020. godinu

5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2020. godini

6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu na području Općine Pučišća

7. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu na području Općine Pučišća

8. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2020. godini

9. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2020. godinu

10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2020. godinu

11. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

13. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama

14. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2021. godinu

15. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za 2021. godinu

16. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu

17. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu

18. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2021. godini

19. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu na području Općine Pučišća

20. Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu na području Općine Pučišća

21. Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2021. godini

22. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Split za 2021. godinu

23. Proračun Općine Pučišća za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

24. Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2021.- 2023. godine

25. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2021. godinu

OPĆINA PUČIŠĆA

Obavijest o održavanju 19. sjednice Općinskog vijeća (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća