• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA „AQUILA" Ispis E-mail

novostNa temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine" br. 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća" br. 2/18 i 6/19), općinski načelnik Općine Pučišća dana 23. veljače 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora „Aquila"
na adresi Obala Trifuna Bokanića 1 u Pučišćima


Predmet zakupa je poslovni prostor „Aquila" na adresi Obala Trifuna Bokanića 1 u Pučišćima, a daje se u zakup pod uvjetima koji su navedeni u tekstu natječaja koji možete preuzeti u PDF formatu:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA AQUILA (PDF)

Obrazac ponude za zakup_AQUILA (PDF)


Zapisnik sa otvaranja ponuda (PDF)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (PDF)

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća