• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

SAZVANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA Ispis E-mail

novostObavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 17. prosinca 2021. godine sazvao

4 SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA
koja će se održati dana 23. prosinca 2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 19.00 h u prostoriji Vijećnice u zgradi Općine Pučišćate je predložio sljedeći

Dnevni red

- usvajanje zapisnika s 3. redovne sjednice Općinskog vijeća

0. Prijedlog Zapisnika sa 3. sjednice od 22.09.2021. (PDF)

1. Prijedlog Izmjena Program građenja komunalne infrastruktrue za 2021. (PDF)

2. Prijedlog Izmjena Program održavanja kom. infrasture za 2021. (PDF)

3. Prijedlog Izmjena Programa socijalne skrbi u 2021. (PDF)

4. Prijedlog Izmjena Programa u kulturi za 2021. (PDF)

5. Prijedlog Izmjena Programa u sportu za 2021. (PDF)

6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pučišća za 2021. (PDF)

7. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju (PDF)

8. Prijedlog Analize stanja sustava CZ (PDF)

9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja CZ (PDF)

10. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća_pročišćeni tekst (PDF)

11. Prijedlog Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2022. godinu

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka (PDF)

13. Prijedlog Programa građenja kom. infrastrukture za 2022. (PDF)

14. Prijedlog Programa održavanja kom. infrastrukture za 2022. (PDF)

15. Prijedlog Programa socijalne skrbi u 2022. (PDF)

16. Prijedlog Programa u kulturi za 2022. (PDF)

17. Prijedlog Programa u sportu za 2022. (PDF)

18. Prijedlog Programa u protupožarnoj zaštiti za 2022. (PDF)

19. Prijedlog Program javnih potreba HGSS za 2022. (PDF)

20. Prijedlog Programa razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede u Općini Pučišća za 2022. (PDF)

21. Prijedlog Proračuna Općine Pučišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. (PDF)

22. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu. (PDF)

23. Izvješće općinskog načelnika o izradi i donošenju Provedbenog programa Općine Pučišća za razdoblje 2022. - 2025. godineObavijest o održavanju 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Pučišća (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća