• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NA KOJOJ JE DONESEN PRORAČUN ZA 2022. GODINU Ispis E-mail

novostDana 23. prosinca 2021. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Pučišća u ovom sazivu.

Sjednici je nazočilo 8 vijećnika, svi osim Dijane Šabić koja je opravdala izostanak.

Usvojene su izmjene i dopune proračunskih programa i II. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu, donesena je odluka od kratkoročnom zaduživanju u iznosu od 519.522,83 kn za premoštenje jaza do isplate EU sredstava za projekt izgradnje Prometnice do Pretovarne stanice Brač, utvrđen je pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća, a doneseni su i godišnji plan te analiza stanja sustava civilne zaštite. Izglasane su odluke o prijenosu poslova naplate lokalnih poreza na Poreznu upravu i o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini. Nakon toga uslijedilo je izjašnjavanje o proračunskim programima i Proračunu Općine Pučišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu te o Odluci o izvršavanju Proračuna. Iz Programa građenja komunalne infrastrukture izdvajamo rješavanje imovinskopravnih odnosa i izdavanje građevinske dozvole za prometnicu do TZ Luka, izgradnju nove rasvjete na Šetalištu Ivana Pavla II, početak projektiranja rotora u Gornjem Humcu te izdavanje građevinskih dozvola za uređenje plaže Treće lučice, sanaciju odlagališta Košer i za izgradnju mrtvačnice i proširenje groblja u Pražnicama. U sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture ističe se projekt modernizacije i asfaltiranja nerazvrstane ceste prema Punti, ulaganja u opločenje plaža, obnovu prometne signalizacije i u uređenje poljskih putova. Kroz

Program socijalne skrbi koji ukupno iznosi 294.000,00 kn, uz postojeće mjere, od sljedeće godine uvode se i božićnice za umirovljenike.

Program kulture iznosi 319.572,00 kn, sporta 296.000,00 kn, protupožarne zaštite 350.000,00 kn, a izdvajanja za HGSS su planirana na razini od 30.000,00 kn.

Po prvi puta donesen je Program poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede u iznosu od 100.000,0 kn, a njime je predviđena isplata potpora za nove tvrtke i obrte te za poljoprivrednike.

Od važnijih aktivnosti koje nisu navedene kroz programe, izdvajamo izradu podloga za UPU Petrade kod Pražnica, uređenje sanitarnih čvorova u Hrvatskom domu u Gornjem Humcu, sufinanciranje uređenja dvorišta OŠ Pučišća, dovršetak radova na zgradi Općine, opremanje dvorišta vrtića u Gornjem Humcu i nabavu kontejnera za „zelene otoke“. Ukupan planirani Proračun Općine Pučišća za 2022. godinu je 11.824.961,00 kn što je otprilike na razini ostvarenja u 2021. godini.

U okviru zadnje točke dnevnog reda općinski načelnik je podnio izvješće o izradi i donošenju Provedbenog programa Općine Pučišća za razdoblje 2022. – 2025. godine koji predstavlja neku vrstu četverogodišnjeg proračuna sa detaljno obrađenim projektima, aktivnostima i mjerama koje bi trebale doprinijeti ostvarenju specifičnih i glavnih razvojnih ciljeva Općine Pučišća, a time i vizije razvoja Općine do 2025. godine. Program će biti objavljen na službenim stranicama Općine Pučišća tijekom sljedećeg tjedna.

Izjašnjavanje o dnevnom redu, zapisniku i o sve 23 točke o kojima se raspravljalo prošlo je jednoglasno, s 8 glasova “ZA“.

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća