• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Općinsko Vijeće Ispis E-mail

Predsjednik Općinskog Vijeća:

 • STJEPAN KUSANOVIĆ ( Lista grupe birača nositelja Stjepana Kusanovića)


Potpredsjednici Općinskog Vijeća:

 • JOSIP BAUK ( HDZ - HSP AS) - prvi potpredsjednik

 • VINKO ŠESNIĆ (HDZ - HSP AS) – drugi potpredsjednik


Članovi Općinskog vijeća:

 • Stjepan Kusanović ( Lista grupe birača nositelja Stjepana Kusanovića)

 • Josip Bauk ( HDZ - HSP AS)

 • Vinko Šesnić (HDZ - HSP AS)

 • Stjepan Nižetić ( HDZ - HSP AS)

 • Toni Eterović ( HDZ - HSP AS)

 • Ena Eterović ( HDZ - HSP AS)

 • Marko Eterović – Sorić ( HDSSD)

 • Tonči Drpić ( HDSSD)

 • Zlatko Eterović ( HDSSD)

 • Lucija Špacal (SDP)

 • Nikola Martinić (Hrvatski laburisti – stranka rada) 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća