• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA - JAVNO SAVJETOVANJE Ispis E-mail

novostČlankom 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21) propisana je obveza predstavničkog tijela da donese odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada o kojoj je jedinica lokalne samouprave dužna provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana. Općina Pučišća je u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća. Obzirom da Odluka ima utjecaj na interes građana i pravnih osoba na području Općine Pučišća, također se, i sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) provodi postupak savjetovanja s javnošću.

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 12. svibnja 2022. godine putem priloženog obrasca uputi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Odluke.

Obrazac je potrebno ispuniti na računalu i dostaviti ga u otvorenom obliku (Word dokument) na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript zaključno s danom 12. 05. 2022. godine. Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi, izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za eventualno neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća.

Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga Odluke (PDF)

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća_Nacrt prijedloga (PDF)

Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju (DOC)

Obrazac izvješća o provedenom javnom savjetovanju (PDF)

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća