• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD OD 01. 07. – 31. 12. 2021. GODINE Ispis E-mail

novostTemeljem članka 49. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21), općinski načelnik Općine Pučišća, dana 31. ožujka 2022. godine Općinskom vijeću Općine Pučišća podnosi

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD OD 01. SRPNJA – 31. PROSINCA 2021. GODINE

Drugo polugodište 2021. godine obilježeno je nastavkom radova na izgradnji prve dionice ceste Pučišća-Povlja, radovima na izgradnji rotora u Pražnicama, izdavanjem uporabne dozvole za prometnicu do Pretovarne stanice Brač i otplatom kredita za njeno međufinanciranje, radovima na uređenju dvorišta DV Levanda u Gornjem Humcu, početkom radova na uređenju dvorišta OŠ Pučišća, radovima na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i nogostupa od vodospreme Pučišća do rotora, radovima na sanaciji terase zgrade Općine i radovima na izgradnji trafostanice kod Klesarske škole. Za prometnicu do Turističke zone Luka započet je postupak izvlaštenja nekretnina te je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Za projekt uređenja obalnog pojasa Treće lučice privodi se kraju izrada glavnih projekata kako bi se u roku podnio zahtjev za građevinsku dozvolu. Za izgradnju mrtvačnice i groblja u Pražnicama ugovorena je izrada glavnih projekata za građevinsku dozvolu. Za izgradnju Pretovarne stanice Brač izdana je građevinska dozvola. Za uređenje rive na potezu Granier-Solina pokrenuta je izrada projektne dokumentacije.

Općinsko vijeće koje od prošlih lokalnih izbora broji 9 vijećnika u izvještajnom se razdoblju sastalo 3 puta i donijelo ukupno 32 akta, od čega veliku većinu jednoglasno, uključujući i Proračun za 2022. godinu. Po prvi puta donesen je Provedbeni program Općine Pučišća i to za razdoblje 2022. – 2025. godine.

Prvi rezultati popisa stanovništva provedenog u jesen 2021. godine potvrdili su negativne demografske trendove u razdoblju 2011. – 2021. godine. Prema tim rezultatima na području Općine Pučišća popisano je ukupno 1934 stanovnika u 720 kućanstava pri čemu je u Pučišćima popisan 1351 stanovnik u 519 kućanstava, u Pražnicama 306 stanovnika u 103 kućanstva i u Gornjem Humcu 277 stanovnika u 98 kućanstava. Prema popisu iz 2011. godine, na području Općine bilo je 2171 stanovnika, pri čemu u Pučišćima 1529, Pražnicama 371, a u Gornjem Humcu 271 stanovnika. Iako su metodološki ova dva popisa bitno različita, a nesporno je da je bilo i dosta propusta u organizaciji popisa koji su rezultirali znatnim brojem nepopisanih osoba, jasno je da ovi rezultati potvrđuju veliki problem s kojim se suočavamo već desetljećima. Našim strateškim dokumentima prepoznato je nekoliko ključnih prijetnji koje nam ograničavaju razvojne mogućnosti, a time i nepovoljno utječu na demografske trendove. Na prvom mjestu je loša prometna povezanost s kopnom. Po tom parametru smo u najlošijoj poziciji na otoku jer gotovo da i nema mogućnosti dnevne migracije radnog kontingenta s kopna i na kopno. Najbolji dokaz te tvrdnje je da se primjeri dnevnih migracija mogu pobrojati na prste jedne ruke. Ostala otočka naselja su, ili bliže trajektnoj luci u Supetru (a time i Splitu kao regionalnom središtu), ili imaju kakvu-takvu alternativnu brodsku vezu s kopnom (Milna i Bol katamaransku, a Općina Selca trajektnu vezu s Makarskom). Drugi problem je dugogodišnja niska diversificiranost gospodarstva, prvenstveno određenog na kamenarstvo koje je u proteklom periodu, osobito u prvoj polovici prošle dekade, bilo dodatno snažno pogođeno krizom u Jadrankamenu. Treći je problem u nedovoljno iskorištenim prilikama vezanim za mogućnosti razvoja održivog turizma. Iz ranije navedenih okolnosti kumulativno proizlazi i četvrto ograničenje, a to je ono vezano za društvene, sportske, kulturne, obrazovne i druge sadržaje koje lokalna samouprava može osigurati svojim stanovnicima.

Vjerujem da smo sve spomenute prijetnje dobro uočili i da ih svojim aktivnostima nastojimo umanjiti, a da prepoznate prilike sve bolje koristimo.

Ovo Izvješće donosi pregled aktivnosti po brojnim projektima koji na konkretan način doprinose provedbi planiranih mjera i ostvarenju naših razvojnih ciljeva.

Preuzmite Izvješće u cijelosti:

Izvješće o radu općinskog načelnika za period 01.07.-31.12.2021..pdf (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća