• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

SAZVANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA Ispis E-mail

novostObavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 14. svibnja 2022. godine sazvao

6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA

koja će se održati dana 20. svibnja 2022. godine (PETAK) s početkom u 20.30 h u Općinskoj vijećnici Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Pučišća

te je predložio sljedeći

Dnevni red

- usvajanje zapisnika s 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

1. Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine

2. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu

3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2021. godinu

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća

6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

9. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća

10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća

11. Razno 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća