• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis E-mail

novostU petak, 20. svibnja 2022. godine održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Pučišća u ovom sazivu. Sjednici je nazočilo 6 od 9 vijećnika: Milan Kalilić, Petar Klinčić, Stjepan Kusanović, Sanja Jašić, Stjepan Nižetić i Dražen Šesnić. Izostanak su opravdale vijećnice Roberta Rošker, Dijana Šabić i Lucija Špacal. Osim vijećnika, sjednici su nazočili općinski načelnik Marino Kaštelan i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Antica Novačić.

Sve odluke na sjednici donesene su jednoglasno. Usvojeno je Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine, zatim Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2021. godinu te Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2021. godinu. Ukupni prihodi Proračuna za 2021. godinu ostvareni su u iznosu od 11.577.531,34 kn, a rashodi u iznosu od 7.767.512,47 kn. Višak prihoda od 3.810.018,87 kn korišten je uglavnom za povrat kredita iz prethodne godine i smanjenje ukupnih obveza.

Nadalje, po nalogu upravne inspekcije donesena je Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća, a na zahtjev za predlaganje kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu odgovoreno je da Vijeće nema prijedloga. Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća kao i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.

Nakon više rasprava na prethodnim sjednicama Vijeća i nakon provedenog javnog savjetovanja, donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća. Cijena obvezne minimalne javne usluge za kućanstva iznosit će 49,00 kn uvećano za PDV, a za korisnike koji nisu kućanstvo ista će biti 110,00 kn uvećano za PDV. Nakon stupanja na snagu ove odluke trebao bi biti donesen cjenik svih usluga prema količini prikupljenog otpada.

Pod točkom 10. dnevnog reda usvojen je prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća. Pod točkom Razno razmotreni su zahtjevi za pomoći odnosno sufinanciranja te je doneseno mišljenje o usklađenosti s Prostornim planom po zahtjevu tvrtke Vinarija Zlatni rat d.d.

Svi usvojeni akti prije stupanja na snagu bit će objavljeni u „Službenom glasniku Općine Pučišća“. 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća