• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

USVOJENA NOVA ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA Ispis E-mail

novostNa temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21) i članka 29. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Pučišća je na svojoj 6. sjednici održanoj dana 20. svibnja 2022. godine donijelo
Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća. 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća