• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

POZIV UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ISKAZ INTERESA ZA RAD NA POSLOVIMA NAPLATE PARKIRANJA Ispis E-mail

novostPozivamo zainteresirane učenike i studente s područja Općine Pučišća da se jave u prostorije Općine radi razgovora i mogućeg angažmana na poslovima naplate parkiranja u naselju Pučišća u srpnju i kolovozu 2022. godine.

Naplata se vrši preko aplikacije instalirane na pametnom telefonu s prijenosnim pisačem. Navedenu opremu osigurava Općina zajedno s pričuvnim baterijama i potrošnim materijalom.

Naplata je uređena Odlukom o uređenju prometa na području naselja Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 3/16) te Odlukom o organizaciji, uvjetima korištenja i načinu naplate parkiranja na parkirališnim površinama s naplatom na području naselja Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/16). Odluke odnosno Službeni glasnici se mogu naći na www.pucisca.hr .

Osnovni uvjeti su da je prijavitelj učenik ili student s područja Općine Pučišća s mogućnošću rada preko učeničkog ili studentskog servisa te da poznaje rad s pametnim telefonima.

Molimo da se radi iskaza interesa javite u prostorije Općine Pučišća od ponedjeljka 27. 06. do srijede 30. 06. 2022. godine u vremenu od 08– 14 h.


 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća