KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 21. SVIBNJA 2017. GODINE Ispis

novostObjavljujemo konačne rezultate izbora za ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA i konačne rezultate izbora za OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PUČIŠĆA


Konačni rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Pučišća (PDF)

Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Pučišća (PDF)