OBAVIJEST O ODRŽAVANJU KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis

novostPredstojnik ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji g. Veljan Radojković, dipl. pravnik, po ovlaštenju Vlade RH, a na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12 i 121/16) i točke 1. Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave Klasa: 023-01/17-01/217 od 25. svibnja 2017. godine, dana 31. svibnja 2017. godine sazvao je konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Pučišća za dan 10. lipnja 2017. godine (subota) u 11,00 h u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Trg sv. Jeronima 1, 21 412 Pučišća sa slijedećim dnevnim redom:

(utvrđivanje kvoruma)
- Izbor Mandatnog povjerenstva
- Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
- svečana prisega članova predstavničkog tijela
- Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
- Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela