POZIV NA 1. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA Ispis

novostNa temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) i članka 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 04. kolovoza 2017. godine sazvao

1. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA
koja će se održati dana 11. kolovoza 2017. godine (petak)
s početkom u 20.30 h u prostoriji Vijećnice u zgradi Općine

Prijedlog Dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Luka“ - izdvojene površine ugostiteljsko-turističke namjene (T2) s akvatorijem
2. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekta od interesa za razvoj otoka
3. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Pučišća
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i članova Općinskog vijeća Općine Pučišća izabranih s liste grupe birača za period od 10. lipnja do 31. prosinca 2017. g.
5. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa
6. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika Klesarske škole u Pučišćima
7. R a z n o

Pučišća, 04. kolovoza 2017. godine

OBAVIJEST o održavanju 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pučišća (PDF)