OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis

novostNa temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13) i članka 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 20. rujna 2017. godine sazvao

3.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA
koja će se održati dana 25. rujna 2017. godine (ponedjeljak)
s početkom u 19.30 h u prostoriji Vijećnice u zgradi Općine

Prijedlog Dnevnog reda:
- Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Pučišća
- Izvješće o radu načelnika za period od 01. siječnja – 30. lipnja 2017. godine
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2017. godinu
- Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Luka" – izdvojene površine ugostiteljsko-turističke namjene (T2) s akvatorijem
- Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Kupoprodajnog ugovora između Općine Pučišća i Jakova Michieli-Tomića
- Odluka o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća Općine Pučišća za člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
- Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu
- Razmatranje i odlučivanje po zaprimljenom zahtjevima i prijedlozima Klesarskog obrta Škarpelin vl. Nikole Eterovića u svezi korištenja javne površine na Trgu Hrvatskog skupa

Pučišća, 21. rujna 2017. godine

Obavijest o održavanju 3. sjednice Općinskog vijeća (PDF)