NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA U 2018. GODINI Ispis

novostNatječaj za financiranje javnih potreba u kulturi i sportu na području Općine Pučišća u 2018. godini. Više informacija pogledajte na poveznicama.

Natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi za 2018. godinu (PDF)

Natječaj za financiranje javnih potreba u sportu za 2018. godinu (PDF)

PRIJAVNICA (PDF)