OBJAVA U VEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU Ispis

novostNa temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća donosi sljedeću Objavu:

OBJAVA u vezi natječaja za prijam u službu (PDF)

NATJEČAJ za prijam u službu (PDF)