SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SUFINANCIRA PROJEKT UREĐENJA OBALNOG POJASA „TREĆE LUČICE“ Ispis

novostOpćina Pučišća je za projekt uređenja obalnog pojasa „Treće lučice“ drugu godinu za redom osigurala sufinanciranje od strane Splitsko-dalmatinske županije i to temeljem Javnog poziva prema Programu sufinanciranja projekata na pomorskom dobru. U 2016. godini s iznosom od 99.000,00 kn sufinancirana je izrada idejne projektne dokumentacije (geodetska podloga s batimetrijom, idejni građevinski projekt, idejni arhitektonski projekt, idejni projekt elektroinstalacija, idejni projekt vodoopskrbe i odvodnje te elaborat zaštite okoliša). Prema natječaju iz 2017. godine, u prošloj i ovoj godini sufinancira se izvođenje geotehničkih istražnih radova s izradom geotehničkog elaborata te izrada glavnog građevinskog projekta u ukupnom iznosu sufinanciranja od 190.000,00 kn.

Nakon što su pribavljeni svi posebni uvjeti javnopravnih tijela i pozitivno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, dana 07. lipnja 2018. godine izdana je lokacijska dozvola za ovaj zahvat. Također, izvršeni su geotehnički istražni radovi s izradom pripadajućeg elaborata te je započela izrada glavnog projekta. Ukoliko do konca ove godine uspijemo pribaviti građevinsku dozvolu, nadamo se da u sljedećoj godini, obzirom na dosadašnju podršku projektu od strane Splitsko-dalmatinske županije, možemo očekivati i sufinanciranje izvođenja građevinskih radova.