7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA Ispis

novostNa temelju članka 83. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 27. lipnja 2018. godine sazvao

7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA
koja će se održati dana 03. srpnja 2018. godine (utorak)
s početkom u 20.00 h u prostoriji Vijećnice u zgradi Općine
te je predložio slijedećiDnevni red

• Usvajanje zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća

1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2018. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Općini Pučišća
3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2018. godini
4. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2018. godini
5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Split za 2018. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2018. godinu i projekcija za 2019.- 2020. godinu
7. Odluka o izmjenama Plana razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2018.- 2020. godine
8. Odluka o imenovanju predstavnika u Učeničkoj zadruzi Klesarske škole
9. R a z n o

Pučišća, 28. lipnja 2018. godine

OBAVIJEST o održavanju 7. sjednice Općinskog vijeća (PDF)