BESPLATNI UDŽBENICI I RADNE BILJEŽNICE ZA SVE POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE PUČIŠĆA Ispis

novostObavještavamo roditelje da će za svih 177 polaznika Osnovne škole Pučišća (zajedno s područnim školama u Pražnicama i Gornjem Humcu) biti nabavljeni udžbenici i radne bilježnice.

Splitsko-dalmatinska županija nabavit će sve udžbenike iz redovnih predmeta i udžbenike iz vjeronauka kao izbornog predmeta koji pohađa 98% učenika. Udžbenici će učenike dočekati na školskim klupama, a roditelji/skrbnici će pri preuzimanju potpisati izjavu kojom se obvezuju te udžbenike po završetku školske godine vratiti u školu.

Općina Pučišća je Proračunom za 2018. godinu osigurala sredstva za nabavu radnih bilježnica za sve učenike uključujući i izborne predmete iz vjeronauka i talijanskog jezika. U suradnji s Osnovnom školom Pučišća utvrdili smo konačni popis svih potrebnih radnih bilježnica po razredima i pokrenuli postupak nabave tako da očekujemo da ćemo do konca kolovoza dobiti odvojene pakete s kompletima radnih bilježnica za svih 177 učenika pojedinačno. O datumu i načinu preuzimanja ćemo vas dodatno i pravovremeno izvijestiti na mrežnim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr . Radne bilježnice se, naravno, neće vraćati nakon završetka školske godine.

Naglašavamo da nije predviđeno nikakvo plaćanje u vidu subvencija, refundacija, bonova i slično, nego isključivo isporuka udžbenika i radnih bilježnica pa molimo roditelje da ne kupuju udžbenike i radne bilježnice jer povrat na taj način utrošenih sredstava nije moguć.