EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA: PROMETNICA OD DRŽAVNE CESTE D113 DO PRETOVARNE STANICE BRAČ (BRDO KOŠER) SUFINANCIRANA IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ Ispis

novostIzgradnja prometnice od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač (brdo Košer) sufinancirat će se iz PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020., Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja i to s najvišim iznosom potpore koji iznosi 7.536.800,00 kn.

Bespovratna sredstva su odobrena temeljem Odluke o prihvatljivosti (Klasa: 440-12/16-07-02-02/0166; Urbroj: 343-2114/01-18-005 od 28.03.2018.), izdane od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u sklopu Natječaja za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenja svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ (NN 100/16, 18/17), te Druge izmjene Natječaja za tip operacije 7.2.2. objavljene 20. prosinca 2017. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.appprr.hr).

Nastavno na Odluku o prihvatljivosti, dana 19.04.2018. godine potpisan je Ugovor o financiranju Mjera 07, Šifra: L2_PYD_01_7 (Klasa: 440-12/16-07-02-02/0166; Urbroj: 343-0603/10-18-006) koji definira opseg bespovratne potpore te imenuje razdoblje provedbe ulaganja u trajanju od najduže 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava do dana podnošenja zahtjeva za isplatu posljednje rate.

Općina Pučišća je dana 27.07.2018. godine na elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavila poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave za radove izgradnje predmetne prometnice. Više o samom projektu i njegovom značenju za otok Brač i Splitsko-dalmatinsku županiju pročitajte u priloženom dokumentu.


Projekt_Prometnica od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač (PDF)