OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis

novostNa temelju članka 83. Statuta Opdine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Poslovnika Opdinskog vijeda Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišda“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća dana 07. rujna 2018. godine sazvao

8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA koja će se održati dana 15. rujna 2018. godine (subota) s početkom u 20.00 h u prostoriji Vijećnice u zgradi Općine
te je predložio slijedeći
Dnevni red- Usvajanje zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća
1. Izvješće o radu načelnika za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2018. godinu
3. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Pučišća u 2018. godini
Pučišća, 10. rujna 2018. godine


OBAVIJEST o održavanju 8. sjednice Općinskog vijeća (PDF)