STATUT OPĆINE PUČIŠĆA I POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis

pdf_ikona Pročišćeni tekst Statuta Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 5-21)

 

 

pdf_ikona Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 7-21)