Strateški dokumenti općine Pučišća Ispis

Plan djelovanja civilne zaštite otok Brač - Općina Pučišća (39.2 MB)

Objava Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pučišća

Plan gospodarenja otpadom Općine Pučišća za razdoblje 2017 - 2022._studeni 2018. (2.4 MB)

Plan zaštite od požara za Općinu Pučišća_rujan 2014. (0.5 MB)

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Pučišća_studeni 2018_s prilozima (16.6 MB)

Procjena ugroženosti od požara za Općinu Pučišća_rujan 2014. (50 MB)

Strateški program projekata Općine Pučišća za razdoblje 2014.-2020._rujan 2014. (5.2 MB)

Urbanistički koncept uređenja obalnog pojasa Pučiškog zaljeva_srpanj 2015..pdf (18.4 MB)

Projekt povezivanja istočnog dijela Brača_veljača 2018. (184 MB)