Službeni glasnik 6 - 2012 Ispis

Sadržaj:


1. Odluka o uputi prijedloga Proračuna na donošenje
2. Odluka o praćenju namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika
3. Odluka o načinu i predaji financijskih izvještaja tijekom proračunske godine
4. Odluka o načinu i predaji financijskih izvještaja tijekom proračunske godine
5. Izjava o misiji, viziji i strateškim ciljevima Općine Pučišća
6. Proces izrade i donošenja Proračuna
7. Postupak stvaranja ugovornih obveza
8. Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa
9. Postupak plaćanja računa
10. Proces zaprimanja roba, radova i usluga
11. Postupak zaprimanja radova
12. Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti
13. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunsku godinu 2011.
14. Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstva
15. Postupak zaduživanja, davanaj suglasnosti i jamstvapdf_ikonaPreuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice