Službeni glasnik 2 - 2013 Ispis

Sadržaj:


NAČELNIK

1. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pučišća
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pučišća za 2013. godinu
3. Izvješće o radu načelnika za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Statut Općine Pučišća (pročišćeni tekst)
2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Pučišća (pročišćeni tekst)pdf_ikonaPreuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice