Službeni glasnik 7 - 2014 Ispis

Sadržaj:


OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Pučišća
2. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama u Općini Pučišća
3. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području općine Pučišća za 2014. godinu
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pučišća i umrežavanje sustava zaštite i spašavanja
5. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2015. godinu
6. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o koeficijentima i osnovicama za plaće zaposlenika u Narodnoj knjižnici u Pučišćima

NAČELNIK

1. Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje
2. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Pučišća za 2014. godinupdf_ikonaPreuzmite službeni glasnik
Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice