Službeni glasnik 1 - 2016 Ispis

Sadržaj:

NAČELNIK:

1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Općine Puĉišća za 2016. godinu
2. Plan nabave Općine Puĉišća za 2016. godinupdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice