Službeni glasnik 4 - 2016 Ispis

Sadržaj:

NAČELNIK:

1. Odluka o izmjeni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pučišća za 2016. godinu
2. I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Pučišća za 2016. godinu
3. Odluka o organizaciji, uvjetima korištenja i načinu naplate parkiranja na parkirališnim površinama s naplatom na području naselja Pučišća
4. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta - izrade Urbanističkog plana uređenja „Luka“pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice