Službeni glasnik 1 - 2018 Ispis

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pučišća
2. Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Pučišća

OPĆINSKI NAČELNIK:

3. Plan prijma u službu Općine Pučišća za 2018. godinupdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

 

 

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice