Službeni glasnik 3 - 2018 Ispis

Sadržaj:

OPĆINSKI NAČELNIK:

1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš „Plana gospodarenja otpadom Općine Pučišća za razdoblje 2017. - 2022.“
2. Ugovor o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – spojne prometnice s pripadajućom javnom rasvjetom od planirane ceste Pučišća-Povlja do Turističke zone „Luka“pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

 

 

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice