Službeni glasnik 6 - 2018 Ispis

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pučišća za razdoblje od 2017. do 2022. g odine str. 1
2. Odluk a o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pučišća str. 1
3. Odluka o komunalnoj naknadi str. 2
4. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade str. 8
5. Zaključak o Klesarskoj školi str. 8
6. Zaključak o prijedlozima kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu str. 9
7. Zaključak o prijedlozima kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu str. 9

OPĆINSKI NAĈELNIK:

8 . Odluka o dodjeli stipendija učenicima Klesarske škole u Pučišćima za školsku godinu 2018./2019. str. 1 0
9. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za „Plan gospodarenja otpadom Općine Pučišća za razdoblje 2017. - 2022.“
pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice