• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 3 - 2010 Ispis E-mail

Sadržaj:


OPĆINSKO VIJEĆE

1. Zaključak po Izvješću Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata članu Vijeća i verifikaciji
mandata zamjeniku člana.
2. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatnog povjerenstva (“Službeni glasnik” 2/09).
3. Odluka o izmjeni Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik” 2/09).
4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu javnih natječaja
za obavljanje komunalnih djelatnosti (“Službeni glasnik” 3/09).
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korištenje javnih površina na području Općina Pučišća.
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru.
7. Odluka o prihvaćanju Sporazuma “u Pučišćima, 21.06.2010. godine”.
8. Odluka o sudjelovanju u Natječaju za prodaju imovine Poljoprivredne zadruge “Dubrava” u stečaju.
9. Zaključak po zahtjevu ravnateljice O.Š. Pučišća.

 pdf_ikonaPreuzmite službeni glasnik

 

 

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća