• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 5 - 2012 Ispis E-mail

Sadržaj:


NAČELNIK

1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pučišća za 2013. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2013. g
2. Odluka o prodaji nekretnine na predjelu Tolija
3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata kom. infrastrukture za 2012.g.
4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja kom. infeastrukture za 2012.g.
5. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Općine Pučišća za 2012. g.
6. Odluka o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u kulturi za 2012. g.
7. Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu za 2012. g.
8. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti za 2012.g.
9. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2012. g.
10. Projekcija proračuna za razdoblje 2013-2014 – izmjena
11. Izmjene Plana nabave za proračunsku 2012. godinu
12. Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u Općini Pučišća za 2013.g.
13. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća u 2013.g.
14. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2013. g.
15. Program javnih potreba u kulturi za 2013. g. u Općini Pučišća
16. Program javnih potreba u sportu za 2013. g. u Općini Pučišća
17. Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2013. g.
18. Proračun Općine Pučišća za 2013. g.
19. Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2013. - 2015.g.
20. Projekcije Proračuna za razdoblje 2014-2015
21. Odluka o izvršavanje Proračuna Općine Pučišća za 2013.g.
22. Plan nabave za proračunsku 2013. godinupdf_ikonaPreuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća