• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 8 - 2013 Ispis E-mail

Sadržaj:


OPĆINSKO VIJEĆE

1. Statut Općine Pučišća (pročišćeni tekst)
2. Poslovnik Općinskog vijeća općine Pučišća (pročišćeni tekst)
3. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Pučišća (pročišćeni tekst)
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju pol. stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i članova Općinskog vijeća Općine Pučišća Izabranih s liste grupe birača za 2013.g.
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2013.g.
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2013.g.
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2013.g.
8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2013.g na području Općine
9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2013. g na području Općine Pučišća.
10. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Pučišća za 2013.g.
11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pučišća za 2014.g
12. Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Pučišća
13. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
14. Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Općine Pučišća
15. Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2014.g
16. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g u Općini Pučišća
17. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2014.g
18. Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2014. g.
19. Program javnih potreba u kulturi za 2014.g. na području Općine Pučišća
20. Program javnih potreba u sportu za 2014.g. na području Općine Pučišća
21. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2014.g.
22. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2014.g.
23. Zaključak o suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Pučišća
24. Zaključak o Izvješću punomoćnika Općine Pučišća
25. Zaključak o Izvješću o radu Narodne knjižnice u Pučišćima
26. Zaključak o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta za Općinu Pučišća
27. Zaključak po zahtjevu Ivice Nižetića iz Pučišća

NAČELNIK

28. Odluka o isplati naknade za sjednice Općinskog vijeća i povjerenstava
29. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Pučišća za 2013.g

DODATAK: FINANCIJSKI DOKUMENTI OPĆINSKOG VIJEĆA

30. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2013. g.
31. Projekcija proračuna za razdoblje 2014-2015
32. Izmjena Plana nabave za proračunsku 2013. godinu
33. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2013-2015.g.
34. Proračun Općine Pučišća za 2014. godinu
35. Projekcija proračuna za razdoblje 2015-2016. godine
36. Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2014-2016. godinepdf_ikonaPreuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća