• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 10 - 2016 Ispis E-mail

Sadržaj:

Općinsko vijeće:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2016. godinu……str. 1
2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini u Općini Pučišća… str. 2
3. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2016. godini ..…str.3
4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2016. g. na području Općine Pučišća … str. 4
5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2016. godini …str. 5
6. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pučišća za 2016. godinu …str. 6
7. Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine … str. 13
8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća u 2016. godini .... str. 15
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za razdoblje 2017. – 2020. godine .. str.18
10. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2017. godinu … str. 23
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i članova Općinskog vijeća Općine Pučišća izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu ….str. 24
12. Odluka o uvjetima prijenosa poslova naplate usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada ...... str. 26
13. Odluka o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu „Brač“…. str. 28
14. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora (Luke Jadrana d.o.o.) … str. 29
15. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Prometnica od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač (brdo Košer)“ ... str. 29
16. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pučišća za 2017. godinu ... str. 39
17. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini u Općini Pučišća …. str. 40
18. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2017. godini … str. 42
19. Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2017. godini … str. 44
20. Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu na području Općine Pučišća … str. 45
21. Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu na području Općine Pučišća … str. 46
22. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Split za 2017. godinu … str. 48
23. Proračun Općine Pučišća za 2017. godinu sa Projekcijama proračuna za razdoblje 2017.-2019. godine .... str. 50
24. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2017. godinu …. str. 66
25. Plan razvojnih programa za razdoblje 2017. – 2019. godine … str 69
26. Odluka o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Pučišća“ i mjerilima za naplatu usluga … str. 71

Načelnik:

27. Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Pučišća ... str. 72
28. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pučišća ... str. 72
29. Ugovor o financiranju projektne i druge dokumentacije potrebne za izgradnju komunalne infrastrukture (Luke Jadrana d.o.o.) …. str. 73pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća