• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 1 - 2019 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatnog povjerenstva str. 1

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana Općins kog vijeća Općine Pučišća Tonija Eterovića i utvrđivanju njegovog zamjenika koji umjesto njega počinje obnašati dužnost zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Pučišća str. 2

3. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja str. 2

4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća str. 3

5. Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa str. 3

6. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Pučišća str. 4

7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića „Levanda“ u Gornjem Humcu str. 5

OPĆINSKI NAČELNIK:

8 . Odluka o isplati božićnice u 2018. g odini str. 6

9. Plan prijma u službu Općine Pučišća za 2019. godinu s tr . 7


pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

 

 

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća