• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: UREĐENJE TRGA U GORNJEM HUMCU-FAZA III. Ispis E-mail

novostNa temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18), te Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 1/17), općinski načelnik Općine Pučišća je dana 14. veljače 2019. godine donio Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave za Uređenje trga u Gornjem Humcu-Faza III., Klasa: 363-01/19-01/08, Ur.broj: 2104/06-01-19-01.

Temeljem navedene Odluke, Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave objavljuje ovaj Poziv za dostavu ponuda na službenim internetskim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr .

Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koje se poziva da dostave svoje ponude sukladno sljedećoj natječajnoj dokumentaciji:

1. Poziv za dostavu ponuda (PDF)

2. Ponudbeni list (PDF)

3. Troškovnik radova (PDF)

4. Izjava o nekažnjavanju (PDF)

5. Izjava o obvezi dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora (PDF)

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (PDF)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća