• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA: ROBERTA ROŠKER, DIJANA ŠABIĆ, MILAN KALILIĆ I TONČI DRPIĆ Ispis E-mail

novost







Temeljem članka 39. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17), članovi Općinskog vijeća Općine Pučišća izabrani s liste grupe birača Roberta Rošker, Dijana Šabić, Milan Kalilić i Tonči Drpić objavljuju Godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu:

DIJANA ŠABIĆ (PDF)

MILAN KALILIĆ (PDF)

ROBERTA ROŠKER (PDF)

TONČI DRPIĆ (PDF)

 
 




www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća