• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

POZIVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PUČIŠĆA U 2019. GODINI Ispis E-mail

novostNa temelju članka 11a. Odluke o javnim priznanjima Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 3/96 i 6/02), Općinsko vijeće Općine Pučišća dana 24. srpnja 2019. godine objavljuje

POZIVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pučišća u 2019. godini


I. Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pučišća imaju: ◦ članovi Općinskog vijeća Općine Pučišća ◦ udruge građana, ◦ građani s područja Općine Pučišća.

II. Javna priznanja Općine Pučišća su: ◦ proglašenje počasnim građaninom, ◦ nagrada za životno djelo, ◦ osobna nagrada, ◦ kolektivna nagrada.

III. Počasnim građaninom može se proglasiti osoba koja se istaknula osobitim zaslugama za Općinu Pučišća. Nagrada za životno djelo dodjeluje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u području gospodarskog ili društvenog života od posebnog značaja za Općinu Pučišća. Osobna nagrada dodjeljuje se fizičkim osobama, a kolektivna nagrada pravnim osobama za njihov doprinos u području gospodarskog ili društvenog života od značaja za Općinu Pučišća.

IV. Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku i moraju sadržavati: ◦ ime i prezime odnosno naziv predlagača, ◦ ime i prezime odnosno naziv kandidata za dodjelu priznanja, ◦ obrazloženje prijedloga i raspoloživu dokumentaciju kojom se potkrepljuju navodi iz prijedloga, ◦ naziv nagrade za koju se podnosi prijedlog.

V. Prijedlozi se podnose na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21 412 Pučišća, zaključno do 9. kolovoza 2019. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pučišća
Stjepan Kusanović, v.r.

Pozivni natječaj za javna priznanja Općine Pučišća u 2019. godini (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća