• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNA RASPRAVA O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT PRODULJENJA I REKONSTRUKCIJE UZLETNO-SLETNE STAZE ZRAČNE LUKE BRAČ U OPĆINI PUČIŠĆA Ispis E-mail

novostUpravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike Klasa: UP/I-351-03/19-08/08; Urbroj: 517-03-1-2-19-10 od 19.06.2019., te članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) stavlja na javnu raspravu Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat „Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze: Zračna luka Brač“ na području Općine Pučišća.

Javna rasprava trajat će 30 dana u vremenu od 03.09.2019. do 03.10.2019.

Javni uvid u Studiju može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 13 sati u prostorijama Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Pučišća.

Javno izlaganje održat će se dana 20.09.2019. s početkom u 11:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Pučišća.

Sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljen javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti do 03.10.2019. Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.

Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Splitsko-dalmatinske županije, te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Pučišća.

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš za Zaračnu luku Brač (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća