• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis E-mail

novostNa temelju članka 83. Statuta Opdine Pučišda („Službeni glasnik Opdine Pučišda“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 101. Poslovnika Opdinskog vijeda Opdine Pučišda („Službeni glasnik Opdine Pučišda“ br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), obavještavamo građane i zainteresiranu javnost da je predsjednik Opdinskog vijeda Opdine Pučišda dana 13. rujna 2019. godine sazvao

14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUČIŠĆA koja će se održati dana 19. rujna 2019. godine (četvrtak) s početkom u 19.00 h u prostoriji Vijećnice u zgradi Općine

te je predložio sljededi

Dnevni red

- Usvajanje zapisnika s 13. redovne sjednice Opdinskog vijeda

1. Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01. siječnja – 30. lipnja 2019. godine
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pučišća za 2019. godinu
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Narodne knjižnice „Hrvatski skup“ u Pučišćima

Pučišda, 13. rujna 2019. godine

Obavijest o održavanju 14. sjednice Općinskog vijeća (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća